OBV2

 
 
 

Välkommen till vår hemsida för OBV 2

Kallelse till årsstämma i Gate Samlingssal tisdag 22:e mars kl 18.00. Kallelse,
verksamhetsberättelse samt motion finns att läsa under Medelmssidor/Dokument.

Informationsmeddelande, December-brev, från styrelsen finns nu
tillgängligt under Medlemssidorna/Dokument, samt färsk statistik.

Föreningen äger och driver ett vindkraftverk – Vestas NM52 -900 kW.

Verket driftsattes i juni 2005.

Verket har producerat 1 miljon till 1,5 miljoner kWh per år och har fungerat relativt bra.

Verket sattes i drift 2005 och elcertifikaten gäller i 15 år för den skull kommer alla OBV 2
certifikatersättningar att upphöra from 20201101.