OBV2

 
 
 

Händelser

Iformation 2024-05-12
- Likvidbudget 2024 samt årsprotokoll tillgängligt, år 2021's doukument är arkiverade

Information 2024-04-03
- Ordförande Svante Andrén anhåller inför årsmötet om att alla med mailadress meddelar
honom sin adress genom att maila till: svante.ebbabolet@gmail.com så kan kommunikationen
fungera smidigare, vi är också rädda om förreningens pengar och vill därför helst kommunicera
via mail.

Information 2024-04-03
- Kallelse till 2023 årsstämma för OBV 2 i Grevbäcks församlingshem 240417 kl 17:30
enligt bifogad dagordning. Dokumentation inför möttes finnes under medlemssidor.

Information 2023-07-08
- Reviderad produktion kan läsas under medlemssidor.

Information 2023-06-28
- Budget och årsmötesprotokoll kan läsas under medlemssidor.

Information 2023-04-05
- Medlemmar hälsas välkommna till årsstämma för OBV 2 i Gate samlingssal onsdag 12/4 kl 18,00.
Verksamhets- och revisionsberättelse samt årsredovisning ses under medlemssidorna.

Information 2023-03-28
- Årsmöte för OBV 2 i Gate, nu finns dagordning att läsa.

Information 2023-01-25
- Kallelse till årsmöte för OBV 2 i Gate samlingssal 20230412 kl 18.00

Information 2023-01-24
- Protokoll från styrelsemöte tillgängligt, samt produktionen för 2022

Information 2022-11-28
- Medlems- och andelsförteckning samt upppdaterade stadgar finns att läsa under Medelmssidor/Dokument.

Information 2022-06-01
- Budget 2022 finns att läsa under Medelmssidor/Dokument.

Information 2022-05-30
- Årsstämmeprotokoll finns att läsa under Medelmssidor/Dokument. Äldre dokument flyttas till
länken Arkiverade dokument.

Information 2022-03-21
- Verksmhetberättelse, balanrapport, resultatrapport och revisionsberättelse
finns att läsa under Medelmssidor/Dokument.

Information 2022-03-13
- Kallelse till årsstämma i Gate Samlingssal tisdag 22:e mars kl 18.00. Kallelse,
verksamhetsberättelse samt motion finns att läsa under Medelmssidor/Dokument.

Information 2022-01-23
- Valberedning är uppdaterad.

Information 2020-07-01
OBV 2 har haft ett vinghaveri den 3 juni.

Då OBV 2 har ett fullserviceavtal med Connected Wind Service lämnade dom offert på reparationen
av skadan inkl rep av de andra två bladen för 574 000:- exkl ev tillkommande kostnader för avbrott
pga höga vindar vid nedtagning av vingarna som är okalkylerbart i förtid.

Vid diskussioner med Länsförsäkringar lovade dom ta hela beloppet minus självrisken utan
åldersavdrag pga att vi hade en liknande skada 2016 betraktades verket som nytt i det avseendet.
Tyvärr fick dom avbryta pga för höga vindstyrkor vilket medförde en extra kostnad på 51296:-,
fakturan löd således på 625296:- LF tog reparationskostnaden på 625296:- minus självrisken
på 236500:- = 388796:- samt avbrottsersättning för stilleståndstiden 3/6-2/10 på 105935:- minus
karens 120tim (4329:-) = 101306:-
Totalersättning : 490102:-.


Information 2020-07-10
Nu har vi nya lysrör.