OBV2

 
 
 

Händelser

Information 2022-03-21
- Verksmhetberättelse, balanrapport, resultatrapport och revisionsberättelse
finns att läsa under Medelmssidor/Dokument.

Information 2022-03-13
- Kallelse till årsstämma i Gate Samlingssal tisdag 22:e mars kl 18.00. Kallelse,
verksamhetsberättelse samt motion finns att läsa under Medelmssidor/Dokument.

Information 2022-01-23
- Valberedning är uppdaterad

Information 2022-01-22
- Reviderat (med underskrifter) styrelsemöte inlaggt under medlemssidor. Andels-
försäljning ändrad.

Information 2021-12-11
- Statistik över produktion 2021 samt senaste styrelsemöte inlaggt under medlemssidor.

Information 2021-08-24
- Reviderade stadgar finns under medlemssidorna..

Information 2021-07-07
- Balansrapport, årsstämmeprotokoll och årsredovisningsförslag gällande 2021 tillgängligt.

Information 2021-06-09
- Budgetdokument 2021 tillgängligt.

Information 2021-05-02
- Dokument efter årsmöte tillgängliga, samt uppdaterad statistik.

Information 2021-04-15
- Kallelse till årsstämma 5e maj kl 19.00, logga in och läs dagordning.

Information 2021-02-06
- Protokoll styrelsemöte 10/12 finns under medlemmssidor.
- Protokoll styrelsemöte 4/2 finns under medlemmssidor.

Information 2021-01-11
- Efter en lyckad vingreparationen i somras har OBV 2 gått klanderfritt.
- Information om utdelning finns på medlemssidan.

Information 2020-12-19
Uppdaterad statistik fram till december 2020 finns nu att
läsa under Medlemssidorna/Statistik.


Information 2020-12-15
Informationsmeddelande, December-brev, från styrelsen finns nu
tillgängligt under Medlemssidorna/Dokument.

Information 2020-07-01
OBV 2 har haft ett vinghaveri den 3 juni.

Då OBV 2 har ett fullserviceavtal med Connected Wind Service lämnade dom offert på reparationen
av skadan inkl rep av de andra två bladen för 574 000:- exkl ev tillkommande kostnader för avbrott
pga höga vindar vid nedtagning av vingarna som är okalkylerbart i förtid.

Vid diskussioner med Länsförsäkringar lovade dom ta hela beloppet minus självrisken utan
åldersavdrag pga att vi hade en liknande skada 2016 betraktades verket som nytt i det avseendet.
Tyvärr fick dom avbryta pga för höga vindstyrkor vilket medförde en extra kostnad på 51296:-,
fakturan löd således på 625296:- LF tog reparationskostnaden på 625296:- minus självrisken
på 236500:- = 388796:- samt avbrottsersättning för stilleståndstiden 3/6-2/10 på 105935:- minus
karens 120tim (4329:-) = 101306:-
Totalersättning : 490102:-.


Information 2020-07-10
Nu har vi nya lysrör.