OBV2

 
 
 

Välkommen till vår hemsida för OBV 2

Kallelse årsstämma

Ny dokumentation angående budget 2020, balansrapporter/årsredovisningar mm
finns tillgängliga under Medlemssidorna.

Föreningen äger och driver ett vindkraftverk – Vestas NM52 -900 kW.

Verket driftsattes i juni 2005.

Verket har producerat 1 miljon till 1,5 miljoner kWh per år och har fungerat relativt bra.

Under 2016 har vi dock haft ett haveri på en vingtipp. Ett fel som gjorde att föreningen nu
reparerat alla tre vingtipparna.