OBV2

 
 
 

Välkommen till vår hemsida för OBV 2

Kallelse årsstämma
Måndagen den 24e februari hålls årsstämma i Elektrobyråns lokaler i Hjo.
Det bjuds på kaffe med dopp under kvällen.
Dagordning och information

Ny dokumentation angående budget 2020, balansrapporter/årsredovisningar för
20180901-20191231 finns tillgängliga under Medlemssidorna

Föreningen äger och driver ett vindkraftverk – Vestas NM52 -900 kW.

Verket driftsattes i juni 2005.

Verket har producerat 1 miljon till 1,5 miljoner kWh per år och har fungerat relativt bra.

Under 2016 har vi dock haft ett haveri på en vingtipp. Ett fel som gjorde att föreningen nu
reparerat alla tre vingtipparna.