OBV2

 
 
 

Välkommen till vår hemsida för OBV 2

Kallelse till 2023 årsstämma för OBV 2 i Grevbäcks församlingshem 240417 kl 17:30
enligt bifogad dagordning.

Ordförande Svante Andrén anhåller inför årsmötet om att alla med mailadress meddelar
honom sin adress genom att maila till: svante.ebbabolet@gmail.com så kan kommunikationen
fungera smidigare, vi är också rädda om förreningens pengar och vill därför helst kommunicera
via mail
.

Informationsmeddelande: Produktion 2022 nu tillgänlig.

Föreningen äger och driver ett vindkraftverk – Vestas NM52 -900 kW.

Verket driftsattes i juni 2005.

Verket har producerat 1 miljon till 1,5 miljoner kWh per år och har fungerat relativt bra.

Verket sattes i drift 2005 och elcertifikaten gäller i 15 år för den skull kommer alla OBV 2
certifikatersättningar att upphöra from 20201101.