OBV2

 
 
 

Välkommen till vår hemsida för OBV 2

Kallelse till årsmöte för OBV 2 i Gate samlingssal 20230412 kl 18.00.

Informationsmeddelande: Produktion 2022 nu tillgänlig.

Föreningen äger och driver ett vindkraftverk – Vestas NM52 -900 kW.

Verket driftsattes i juni 2005.

Verket har producerat 1 miljon till 1,5 miljoner kWh per år och har fungerat relativt bra.

Verket sattes i drift 2005 och elcertifikaten gäller i 15 år för den skull kommer alla OBV 2
certifikatersättningar att upphöra from 20201101.