OBV2

 
 
 

Välkommen till vår hemsida för OBV 2

Informationsmeddelande, December-brev, från styrelsen finns nu
tillgängligt under Medlemssidorna/Dokument.

Föreningen äger och driver ett vindkraftverk – Vestas NM52 -900 kW.

Verket driftsattes i juni 2005.

Verket har producerat 1 miljon till 1,5 miljoner kWh per år och har fungerat relativt bra.

Som de flesta vet har vårt vindkraftverk OBV 2 haft ett vinghaveri den 3 juni.

Då OBV 2 har ett fullserviceavtal med Connected Wind Service lämnade dom offert på reparationen
av skadan inkl rep av de andra två bladen för 574 000:- exkl ev tillkommande kostnader för avbrott
pga höga vindar vid nedtagning av vingarna som är okalkylerbart i förtid.

Vid diskussioner med Länsförsäkringar lovade dom ta hela beloppet minus självrisken utan
åldersavdrag pga att vi hade en liknande skada 2016 betraktades verket som nytt i det avseendet.
Tyvärr fick dom avbryta pga för höga vindstyrkor vilket medförde en extra kostnad på 51296:-,
fakturan löd således på 625296:- LF tog reparationskostnaden på 625296:- minus självrisken
på 236500:- = 388796:- samt avbrottsersättning för stilleståndstiden 3/6-2/10 på 105935:- minus
karens 120tim (4329:-) = 101306:-
Totalersättning : 490102:-.

Verket sattes i drift 2005 och elcertifikaten gäller i 15 år för den skull kommer alla OBV 2
certifikatersättningar att upphöra from 20201101.